ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Спеціальності та спеціалізації

З метою удосконалення системи освіти та задоволення потреб держави у висококваліфікованих спеціалістах в Березанській філії МАУП існує багаторівнева система освіти, до якої належать технікум, бакалаврат і здійснюється професійна підготовка спеціалістів за наступними спеціальностями та спеціалізація ми:

  • Правознавство;
  • Адміністративний менеджмент;
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Фінанси і кредит;
  • Міжнародна економіка  та фінанси;
  • Облік і аудит.

За напрямом «Правознавство» передбачається підготовка фахівців, спроможних бути компетентними в нормах та правилах правових відносин у суспільстві, правовому регулюванні господарської діяльності. Випускники працюють в усіх сферах приватної та господарської діяльності.

Напрям «Економіка і підприємництво» готує фахівців добре обізнаних у проблемах економіки, бізнес- плануванні, інвестиційній політиці. Випускники спеціальності працюють на підприємствах різних галузей економіки, в фінансово – економічної служби, економіста.

Спеціальність «Адміністративний  менеджмент» готує керівників усіх рівнів у галузі економіки та торгівлі. Випускники мають можливість працювати на посадах директора, керівниками державних адміністрацій, менеджерами з персоналу та керівниками державних організацій різних рівнів.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)