ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Документи для вступу

Для вступу до Березанської філії МАУП необхідно подати

У  терміни, визначені для подання документів, вступники подають особисто заяву на ім'я ректора Академії, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію;
  • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
  • шість фотокарток розміром 3x4 см;
  • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією Академії, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) отримані вступниками у поточному році;
  • копію приписного посвідчення (для денної форми навчання);
  • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові - завірену Приймальною комісією Академії або у встановленому порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінали сертифікатів та документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України вступник пред'являє особисто.
© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)